Komitet Obchodów 100. Rocznicy Urodzin Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, Patrona Technikum Nr 8 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu

Honorowy przewodniczący - pan Robert Rybak dyrektor CKZiU Nr 1 w Przemyślu

Przewodniczący - pani Ewa Michalak-Rodzoń

Członkowie Komitetu:

 • Jolanta Borowiec
 • Adam Chmura
 • Ks. Tadeusz Dec
 • Agnieszka Dyrda
 • Michał Fac
 • Ryszard Hano
 • Małgorzata Łokińska
 • Elżbieta Podwyszyńska
 • Dagmara Skubisz
 • Bernadeta Suchorzepka
 • Ryszard Wojnar
 • Małgorzata Zub